Loading color scheme

Z Życia Parafii

Z Życia Parafii

 

13 października przy licznym udziale parafian odbyło się ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie.

Matce Bożej polecaliśmy wszystkie potrzeby Kościoła powszechnego, a szczególnie Synod Biskupów na temat"Młodzież, wiara i rozeznanie powołania" odbywający się w Rzymie od 3 października do 28 października 2018.

"Panie Jezu, Twój Kościól podążający ku Synodowi kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata. ..."

 

 

 

 

Artystyczne spotkania w Złotym Potoku

 

    "Niech ta modlitwa będzie dziękczynieniem za Boży dar umiejętności dostrzegania przez artystów tego, co trudno dostrzegalne, chociaż piękne i przekazywanie ludziom sztuki zawartej w dziełach Stwórcy poprzez obraz, słowo, muzykę".

  12 października tymi słowami ks.Piotr Zaborski, archidiecezjalny duszpasterz środowisk twórczych, przywitał uczestników XI Jurajskiej Jesieni Poetyckiej oraz I Jesieni Muzycznej - Złoty Potok 2013. Podczas Mszy św. w kościele św. Jana Chrzciciela modlono się za wszystkich zmarłych i żyjących artystów, którzy wykorzystując otrzymane od Boga talenty, potrafią przedstawić piękno, uczyć miłości i patriotyzmu. W wypełnionym po brzegi kościele nie zabrakło posłanki na Sejm RP Jadwigi Wiśniewskiej, wójta gminy Janów Sławomira Krzyształowskiego, gospodarza miejsca ks. kan. Ryszarda Marciniaka, członków Rady Gminy, licznych gości i uczestników Jurajskiej Jesieni.                                                                                                     Organizatorami Spotkań są : Wójt Gminy Janów, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Nadleśnictwo Złoty Potok, Janowski Klub Literacki, a od br. w edycji muzycznej także jako współorganizator parafia św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku.

                                                                                                                       Wojciech Mścichowski

 

        BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.Wszyscy odpowiadają:Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”Albo:Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., ZdrowaśMaryjo. oraz WierzęwBoga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:Amen.

 

ZARZĄDZENIE KS. ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO.

 W Środę Popielcową, 26 lutego br., gdy powoli dowiadywaliśmy się o nowym zagrożeniu, które się do nas zbliża w postaci epidemii koronawirusa, zaleciłem, aby do Niedzieli Miłosierdzia Bożego we wszystkich kościołach i kaplicach, na zakończenie Mszy świętych i nabożeństw zanosić do Boga modlitwę słowami Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.

Z Bożą pomocą i dzięki ludzkiemu wysiłkowi, przechodzimy ten trudny czas w sposób łagodniejszy, niż można było się spodziewać. Nie ustajemy jednak w błaganiach za świat pogrążony w pandemii i za naszą Ojczyznę. Modlimy się o życie wieczne dla zmarłych, zwłaszcza dla tych, których śmierć zastała nieprzygotowanych. Dla bliskich ofiar wirusa prosimy o łaskę utulenia w żalu i nadziei w Bogu  Polecamy chorych, prosząc dla nich o rychły powrót do zdrowia. Ogarniamy modlitwą także wszystkich troszczących się o chorych, a  także wszystkie służby podejmujące walkę z epidemią.

Polecam zatem, by kontynuować śpiew Suplikacji na zakończenie Mszy świętych i nabożeństw aż do odwołania.

Na naszych oczach rodzi się jeszcze jedna klęska, która uderzyć może boleśnie w nasze społeczeństwo. Skąpe opady grożą nam dotkliwą suszą. Proszę zatem, by w modlitwie wspólnotowej i indywidualnej, podczas Eucharystii i pozostałych celebracji liturgicznych, włączyć także intencję odwrócenia od nas niebezpieczeństwa suszy oraz o tak potrzebne ziemi opady deszczu. Warto odnowić zapomniany gdzieniegdzie zwyczaj śpiewu specjalnych pieśni błagalnych, a także modlitw w święto Św. Marka Ewangelisty.

Módlmy się wspólnie słowami modlitwy: „Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego”.

Zawierzam ten czas naszej najtroskliwszej Opiekunce, Pani i Królowej Narodu Polskiego, Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej.

 

Z błogosławieństwem

 

(-)  Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI